FANDOM


狙击枪要长按开枪按钮瞄准,直到出现红线后抬起击发,伤害很高并且可以穿透一条直线。

武器简表 1星 2星 3星 4星 5星 6星 7星
手枪 1星手枪 2星手枪 3星手枪 4星手枪 5星手枪 6星手枪 7星手枪
自动步枪 1星自动步枪 2星自动步枪 3星自动步枪 4星自动步枪 5星自动步枪 6星自动步枪 7星自动步枪
霰弹枪 1星霰弹枪 2星霰弹枪 3星霰弹枪 4星霰弹枪 5星霰弹枪 6星霰弹枪 7星霰弹枪
近战武器 1星近战 2星近战 3星近战 4星近战 5星近战 6星近战 7星近战
狙击枪 1星狙击枪 星狙击枪 3星狙击枪 4星狙击枪 5星狙击枪 6星狙击枪 7星狙击枪
投掷类武器 1星投掷 2星投掷 3星投掷 4星投掷 5星投掷 6星投掷 7星投掷
单兵火箭 1星火箭 2星火箭 3星火箭 4星火箭 5星火箭 6星火箭 7星火箭
放置类武器 1星放置 2星放置 3星放置 4星放置 5星放置 6星放置 7星放置
特殊武器 1星特殊 2星特殊 3星特殊 4星特殊 5星特殊 6星特殊 7星特殊
服装 1星服装 2星服装 3星服装 4星服装 5星服装 6星服装 7星服装
技能 1星技能 2星技能 3星技能 4星技能 5星技能 6星技能 7星技能
狙击枪 ID 星级 负重 等级 攻击力 载弹量 射速 暴击 蓄力
超电导狙击步枪 17 2 2 5 105 15 1.15 0.05 0.4
超电导狙击步枪 18 3 4 15 367 17 1.15 0.05 0.4
超电导狙击步枪 19 4 6 35 755 20 1.15 0.05 0.4
超电导狙击步枪 20 5 10 99 1649 23 1.15 0.05 0.4
Scout斥候步枪 33 1 2 10 151 15 1.1 0.05 0.4
Scout斥候步枪 34 2 5 30 405 19 1.1 0.05 0.4
L115A3狙击步枪 49 2 4 15 315 14 1.15 0.05 0.4
L115A3狙击步枪 50 3 6 50 682 17 1.15 0.05 0.4
AWSM狙击枪 79 3 6 25 609 15 1.15 0.05 0.4
AWSM狙击枪 80 4 9 70 1270 20 1.15 0.05 0.4
AWSM狙击枪 81 5 15 99 1847 24 1.15 0.05 0.4
M107远程狙击 88 3 6 25 554 15 1.15 0.05 0.4
M107远程狙击 89 4 9 70 1156 20 1.15 0.05 0.4
M107远程狙击 90 5 15 99 1681 24 1.15 0.05 0.4
女武神长矛 125 5 15 50 1194 20 1.15 0.05 0.4
女武神长矛 126 6 20 99 1957 24 1.15 0.05 0.4
奥丁·永恒之枪 141 5 15 50 1391 29 1.15 0.05 0.4
奥丁·永恒之枪 142 6 20 99 2280 37 1.15 0.05 0.4
正阳离子狙击步枪 157 5 17 50 1103 14 1.15 0.05 0.4
正阳离子狙击步枪 158 6 25 99 1838 19 1.15 0.05 0.4

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基