FANDOM


霰弹枪是以扇形角度发射5发子弹,所有子弹平分攻击力,并且弹道不固定,带有一定的击退效果。

攻击力计算是单发子弹的攻击力取整后乘以5。

Saiga-40独头弹枪 和卢西恩·密藏是例外,是直线发射一发子弹,有一定可能穿透敌人。

武器简表 1星 2星 3星 4星 5星 6星 7星
手枪 1星手枪 2星手枪 3星手枪 4星手枪 5星手枪 6星手枪 7星手枪
自动步枪 1星自动步枪 2星自动步枪 3星自动步枪 4星自动步枪 5星自动步枪 6星自动步枪 7星自动步枪
霰弹枪 1星霰弹枪 2星霰弹枪 3星霰弹枪 4星霰弹枪 5星霰弹枪 6星霰弹枪 7星霰弹枪
近战武器 1星近战 2星近战 3星近战 4星近战 5星近战 6星近战 7星近战
狙击枪 1星狙击枪 星狙击枪 3星狙击枪 4星狙击枪 5星狙击枪 6星狙击枪 7星狙击枪
投掷类武器 1星投掷 2星投掷 3星投掷 4星投掷 5星投掷 6星投掷 7星投掷
单兵火箭 1星火箭 2星火箭 3星火箭 4星火箭 5星火箭 6星火箭 7星火箭
放置类武器 1星放置 2星放置 3星放置 4星放置 5星放置 6星放置 7星放置
特殊武器 1星特殊 2星特殊 3星特殊 4星特殊 5星特殊 6星特殊 7星特殊
服装 1星服装 2星服装 3星服装 4星服装 5星服装 6星服装 7星服装
技能 1星技能 2星技能 3星技能 4星技能 5星技能 6星技能 7星技能
霰弹枪 ID 星级 负重 等级 攻击力 载弹量 射速 暴击 MISS率 射击角度 击退距离 散射角
线膛燧发枪 5 2 2 5 19*5 24 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
线膛燧发枪 6 3 4 15 66*5 28 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
线膛燧发枪 7 4 6 35 138*5 32 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
线膛燧发枪 8 5 12 99 300*5 40 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
弗兰基SPAS-12 39 1 2 10 30*5 19 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
弗兰基SPAS-12 40 2 5 30 83*5 21 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
雷明顿M870 43 2 4 15 66*5 18 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
雷明顿M870 44 3 6 50 144*5 20 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
雄鹰霰弹枪 63 2 5 15 102*5 13 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
雄鹰霰弹枪 64 3 8 50 227*5 14 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
雄鹰霰弹枪 65 4 12 99 326*5 15 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
Nova Pump 74 3 6 25 114*5 21 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
Nova Pump 75 4 9 70 254*5 26 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
Saiga-40独头弹枪 103 3 6 25 512 17 1.667 0.05 0.3 5 65
Saiga-40独头弹枪 104 4 9 70 1068 20 1.667 0.05 0.3 5 65
Saiga-40独头弹枪 105 5 15 99 1554 25 1.667 0.05 0.3 5 65
维克多·银弹 119 5 15 50 254*5 34 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
维克多·银弹 120 6 20 99 416*5 50 1.667 0.05 0.6 5 24*5 30
卢西恩·密藏 135 5 15 50 1122 23 1.6667 0.05 0.2 5 80
卢西恩·密藏 136 6 20 99 1839 31 1.6667 0.05 0.2 5 80
超电磁霰弹枪 155 5 17 50 201*5 23 1.6667 0.05 0.6 5 24*5 30
超电磁霰弹枪 156 6 25 99 335*5 31 1.6667 0.05 0.6 5 24*5 30

分类“霰弹枪”中的页面

本分类包含下列12个页面,共有12个页面。

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基